Archiwa tagu: substancje szkodliwe

Pomiary substancji szkodliwych w zakładach

Kontrola nad środowiskiem pracy, jak również ocena narażenia pracowników na substancje szkodliwe takie jak np. pyły to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Rzetelnie przeprowadzane pomiary substancji szkodliwych pozwalają na podejmowanie odpowiednich środków zaradczych i skuteczną ochronę zdrowia zatrudnionych.

Pomiary substancji szkodliwych – wymagania prawne

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 pracodawca ma maksymalnie 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności na wykonanie pierwszych pomiarów stężeń i czynników szkodliwych (wynikających np. z procesów technologicznych oraz ich parametrów). Jeżeli wynik pomiaru danego czynnika mieści się z granicach od 0,1-0,5 NDS (wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia) to badanie mogą być przeprowadzane raz na dwa lata, jeżeli z kolei wartość ta osiąga wynik większy od 0,5 NDS to badanie trzeba powtarzać co roku.

Zasady wykonywania pomiarów substancji szkodliwych

Pomiary substancji szkodliwych zlecane powinny być akredytowanym laboratoriom, wyniki muszą być rejestrowane i przechowywane, tak aby zapewnić możliwość wglądu zarówno np. w przypadku kontroli. Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w polskich normach, zgodnie z którymi procedury pomiarowe wykorzystywane do oznaczania szkodliwych substancji chemicznych muszą się charakteryzować przede wszystkim jednoczesnością i selektywnością.

Nadzór nad substancjami szkodliwymi oraz pomiary substancji szkodliwych należy realizować bardzo odpowiedzialnie, tylko rzetelnie prowadzone badania pozwolą na przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym jakie mogą mieć miejsce w przypadku pracy w zakładach, w których substancje szkodliwe występują.